Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värmlands NF (Tillsammans nr 3 2020)

Vi vill bara meddela att Sandvikens camping har stängt denna
sommar p g a pandemin. Så håll i, håll ut och håll avstånd så ses vi 2021.
Sandvikens camping vår pärla i Värmland.
Gun Östlund, Sekreterare.
Gun Östlund
Sekreterare
Värmlands Naturistförening