Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värmlands NF (Tillsammans nr 2 2020)

 Utmanande tider

Så sitter man här i slutet av mars och skulle egentligen vara i full gång med förberedelser inför sommarens campingsäsong och det kommande årsmötet. Men just nu står världen på vänt, och ingen vet hur det ser ut om en månad – två månader. Just nu är det stränga åtgärder runt omkring i hela Europa för att förhoppningsvis stoppa pandemin som härjar.

 Om detta fortsätter, vill nog sommaren bli något annorlunda än man såg för sig bara för några månader sen.

Att vara värd och ta emot gäster så att de trivs och känner sig trygga kräver en stor förpliktelse under normala omständigheter. Nu kommer det att krävas så mycket mer av städning, umgänge, hygien och desinficering. Med fortsatt stängda gränser, är hälften av gästunderlaget borta, men oavsett vad som sker, är det vårt allas ansvar att göra det som krävs så att så få som möjligt blir drabbade. Och en dag vill detta vara förbi, och då står vi beredda och klara, mer än någonsin.

 Som en vis man en gång sa: Det är bättre att vara optimist och ta fel än att vara pessimist och få rätt.

Sköt om varandra.

Per A Solberg

Vice ordförande + campingvärd