Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

NF Svanrevet (Tillsammans nr 4 2018)

 

I detta nummer berättar Ann-Christiné om föreningens historia (se s. xx). Solhejdan ligger i vinterdvala men vi träffas som vanligt varje söndag till familjebadet i Burlövsbadet. Se vår hemsida www.svanrevet.se för de exakta tiderna, samt möjliga ändringar på grund av helger eller eventuella tävlingar.
/Katarina Hedberg