Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Föreningsaktiviteter

Klockan 18:00 lördag den 12/1, 16/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12 under 2019 planeras för träff hemma hos ett medlemspar i Luleå.
Var och en som kommer tar med egen mat och dryck, micro finns att tillgå.
Huset håller med bastu, bubbel-pool och glad musik. Alla bidrar med trevlig gemenskap.

Information om plats erhålls genom kontakt per E-post eller telefon med föreningens ordförande.

VÄLKOMNA