Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmöte 2018

Date: 
söndag, mars 4, 2018 - 15:00

Enligt beslut på höstmötet 2017 ska naturistföreningen EOS årsmöte 2018 hållas söndagen den 4 mars 2018 kl. 15.00. Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmötet på Svedmyrabadet, Handelsvägen 186, Enskede (Svedmyraplan).
Stadgeenliga ärenden enligt bifogad dagordning (se omstående sida).
Fullmakt kan lämnas enligt stadgarna § 16. mom 2.
Lättare förtäring med dryck samt kaffe och kaka serveras i samband med årsmötet.
MEDLEMSAVGIFT Med detta brev medföljer en faktura för årsavgiften.
Avgiften för 2017 beslutades på höstmötet till: 375:- för ensamstående 550:- för par supportmedlem: 170:- för ensamstående, 320:- för par. Ungdomsmedlemskap 100:-. (För ungdomsmedlem som inte ingår i hushåll med betalande medlem eller är över 18 år.)
Årsavgiften ska betalas in på föreningens plusgirokonto 435 95 93-3 senast den 28 februari 2018.
Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald innan årsmötet. Endast medlem som har betalt sin årsavgift har rösträtt på årsmötet.
Om du har förslag på lämplig kandidat till styrelseuppdrag eller annan funktionärsroll i föreningen, eller själv är villig att åta dig något uppdrag, är du välkommen att kontakta valberedningen .
Hör av dig till Lisel Humla Sjöstedt på e-postadressen liselsjo@hotmail.com
Årsmöteshandlingar som inte är med i detta utskick finns tillgängliga på årsmötet och även en vecka innan på Svedmyrabadet.
Årsmöteshandlingar kan efter begäran även skickas ut med e-post.
Välkomna!
Styrelsen