Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Trumöbadet

Trumöbadet är inte längre ett bad som NBS arrenderar utan det är en ny förening som sköter badet nu.

OBS.... OBS....OBS

NBS har ingenting med den nya föreningen att göra.