Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vil du bli en del av Sjøhaug?

Sjøhaug er ikke en kommersiell bedrift. Sjøhaug er virkeliggjøringen av en drøm om et flott sted å være for naturister, drevet på idéelt grunnlag av naturister selv. Rent teknisk er Sjøhaug organisert som et samvirke, som det går an å bli medlem av. Dette betyr at de store avgjørelsene fattes demokratisk på generalforsamling av Sjøhaugs medlemmer, og at disse medlemmene i fellesskap eier, driver og vedlikeholder Sjøhaug. I tillegg til at medlemmene bestemmer, må man være medlem for å søke om fast plass til campingvogn, eller leie rom på åremål. I utgangspunktet kan hvem som helst bli medlem, men:  
  1. Man må først bli medlem av en naturistforening tilsluttet INF (International Naturist Federation). I Norge er det NNF (Norsk Naturistforbund) som er paraplyorganisasjonen for slike lokale naturistforeninger. Du kan finne din nærmeste naturistforening i Norge på hjemmesiden deres, ved å følge denne lenken.
  2. Nye Sjøhaug-medlemmer skal godkjennes av styret til Sjøhaug. Styret er valgt av medlemmene på generalforsamling. Normalt er ikke godkjenning av medlemskap noe problem, men det fungerer som en sikkerhet mot for eksempel fientlig oppkjøp.
  3. Alle nye, godkjente medlemmer må betale 500 kr. for sin andel i Sjøhaug SA (Sjøhaug Samvirkeforetak). Dersom du deretter søker om og får fast plass eller rom på åremål, kommer prisen for det i tillegg.  
Ønsker du å bli en av oss? Vi vil gjerne bli fler! Da kan du fylle inn dette skjemaet! Hvis/når medlemskapet ditt blir godkjent av styret, vil du få et svar med kontonummer der du kan sette inn andelsinnskuddet.    
wf      
Du må være medlem av en naturistforening tilknyttet NNF/INF for å bli medlem i Sjøhaug SA.
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
By eller tilsvarende område (en del av adressen din).
wf      
wf      
wf      
Viktig! Som regel vil du få svar på din henvendelse pr. e-post.