Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värmlands Naturistförening

Föreningen Värmlands Naturistförening är den orginistation som driver Sandvikens Fribad och Camping.

Medlemsavgift och vad den ger:

Medlemskap kostar 350 SEK för 2018 för alla som är folkbokförda på den adressen

Vi tar beslut om vad medlemsavgiften är för nästkommande år redan på årsmötet året innan. Så medlemsavgiften för 2019 beslutades på årsmötet 2018. Detta görs för att medlemmar som besöker oss under 2018 ska kunna betala medlemsavgiften för 2019.

För att undvika dyra brevutskick, så önskar vi vi nå alla medlemmar via e-post

​Anmäl därför gärna din e-postadress till sekreteraren: sekreterare@sandvikensnc.se  

Ditt medlemskap i föreningen ger dig också medlemskap i Sveriges Naturistförbund (SNF) och International Naturist Federation (INF)
vilket ger dig tillgång till de flesta naturistplatser i världen.

Våra stadgar finns som pdf-fil och länk till denna finns längst ner på sidan.