Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värmlands Naturistförening

Föreningen Värmlands Naturistförening är den orginistation som driver Sandvikens Fribad pch Camping.

 

Medlemsavgift och vad den ger:

Medlemskap kostar 300 SEK för 2017.

Vi tar beslut om vad medlemsavgiften är för nästkommande år redan på årsmötet året innan. Så medlemsavgiften för 2017 beslutades på årsmötet 2016. Detta görs för att medlemmar som besökte oss under 2016 skulle kunna betala medlemsavgiften för 2017,
för att komma undan en del brevutskick, då vi försöker att göra alla utsick via mail först och främst, och till de som har en mailadress.

För 2018 kommer medlemsavgiften att höjas till 350 SEK

Ditt medlemskap i föreningen ger dig också medlemskap i Sveriges Naturistförbund (SNF) och International Naturist Federation (INF)
vilket ger dig tillgång till de flesta naturistplatser i världen.

Våra stadgar finns som pdf-fil och länk till denna finns längst ner på sidan.

(Denna sida är under uppbyggnad så mer information och text tillkommer)