Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vær med!

"Tek kvar og ein sin vesle stein...." (Isefjærleiren drives på frivillig ulønnet basis i alle ledd)

Vi trenger flere frivillige til å ta seg av ulike oppgaver på Isefjær.
Har du lyst til å ta ansvar for større eller mindre ansvarsområder?  Ta kontakt med postmaster [at] isefjar.no (styret)

Telefon: +47 37 27 49 90 Mobil: +47 906 63 137

Ta også kontakt om du ønsker å være vertskap sesongen 2017.

Noen framtidige prosjekter: (listet i tilfeldig rekkefølge.)

  • Oppgradering av sanitær, tak og innvendig
  • Fortsette med oppgradering av det elektriske anlegget
  • Skifte av tak på verkstedsbygning
  • Skifte av kledning/annet vedlikehold (fortløpende)
  • Skifte av golv i kafeteria
  • Generell maling utvendig (fortløpende)

Alt som må og bør gjøres krever kapital. Vær med og støtt opp ved å sette et valgfritt beløp inn på vennefondet!