Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Innkalling til årsmøte Asker og Bærum naturistforening

Sted : Asker Videregående skole
Tid : tirsdag 28. mars 2016 kl. 18:30 - 20:30

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøtet. Gjerne møt opp, deres tilbakemeldinger og tilstedeværelse er en viktig sak. Sakspapirene finnes her

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godtkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets beretning for 2016

5. Regnskap for 2017

6. Innkomne forslag

7. Forslag til budsjett for året 2017

8. Valg

9. Avslutning