Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

 

(Bild kommer)

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Lars Andersson Vald till årsmötet 2018
Vice ordförande Ann-Christine Bond Tf. till årsmötet 2018
Kassör Kerstin Sjölin Vald till årsmötet 2019
Sekreterare Kristina Bång Vald till årsmötet 2018
Ledamot Leif Mårtensson Vald till årsmötet 2019
Suppleant Kerstin Dahlblom Vald till årsmötet 2019
Suppleant Vakant  
Suppleant Jessica Bertilsson Vald till årsmötet 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Ing-Britt Gustafsson (till årsmötet 2019) och Tommy Pehrson (till årsmötet 2018).

Revisorsuppleanter är Catharina Nilsson (till årsmöte2019) och Bo Andersson (till årsmöte 2018).

Valberedningen (inför årsmöte 2018) består av Bertil Göransson (sammankallande), Bertil Påhlsson och Mikael Bång.