Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Rimelig dagsbesøk i Isefjærleiren

NYHET sommeren 2018

50 av SNFs medlemmer kan nå dra på dagsbesøk i Isefjærleiren til en sterkt redusert pris, a kr. 25,-.

Sørlandets Naturistforening har forhandlet frem en avtale med Isefjærleiren hvor SNF kjøper 50 Spesial-sesongkort a kr. 300,- (samlet verdi kr.15 000,-). Disse sesongkortene deles ut gratis til 50 SNF-medlemmer etter loddtrekking, såsend ditt ønske til styret dersom man ønsker ådelta i trekningen, f.eks. til snf@naturist.no.

Til orientering såkoster Dagsbesøk i leiren nåtil vanlig pris kr. 75,- pr. pers, og Årskort til vanlig pris kr. 700,- for sesongen.

Alle som deltar i trekningen og får gratis årskort (for resten av sesongen) får melding fra styret og en liste med de heldige «vinnere»blir sendt leiren, og sesongkort utleveres ved forevisning av gyldig SNF-medlemskort i leiren.

Dagsbesøkprisen (kr.25,-) innbefatter parkering, toalettbruk, dusjing og bruk av gjestekjøkken ved tilberedning av egen varm mat. Barn til og med 15 år er gratis. Eldre barn må registreres og søke eget sesongkort.

SNF-styret forutsetter at sesongkort-søkere ser for seg å ønske minimum 6-7 dagsbesøk i leiren - eller mer - i 2018.

 

Uansett - Sømstranda er helt gratis for alle.